Skip to content

Klasseledelse i det digitale klasserom

april 13, 2010

Presentasjoner fra konferansen “Klasseledelse i det digitale klasserom” 11.mai finner du lenker til i programmet under.

image 110520101029  110520101030 110520101025  110520101024

Klasseledelse i det digitale klasserom – konferanse 11. mai på NOVA

Spydspiss logoI forbindelse med at det i STFK fra høsten 2010 innføres bærbar PC til alle elever på Vg1 ble konferansen: "Klasseledelse i det digitale klasserom" avholdt på NOVA 11. mai med 110 deltagere. Programmet med lenker til presentasjoner finner du under.

                                    Spydspissgruppa i STFK

PROGRAM

9.00.-9.15.: Åpning   Rollespill  v/ elever fra Katta

9.15.-10.30.: Klasseledelse – muligheter og utfordringer når alle har bærbare pc-er til høsten. 
Erfaringer fra Nord-Trøndelag v/ Kjell Atle Halvorsen

10.30.-10.45.: Pause

10.45.- 12.00.: Barn, unge og nye medier – risiko og muligheter (et foredrag for deg som vokste opp med tv…) v/ Elisabeth Staksrud

12.00.-13.00: Lunsj

13.00.- 13.30: Læring og klasseledelse med bærbare pc’er i klasserommet. Erfaringer fra Vg1 Brundalen vgs. v/ Astrid Myskja

13.30.- 14.00: "Å kontrollere eller ikke kontrollere – det er spørsmålet." v/ Trude Sletvold

14.00-14.05: Pause

14.05.- 14.30: CTRL i det digitale klasserommet? Problematisering om bruk av kontrollverktøy v/ Atle Haga

14.30 -15.00: Hvordan håndtere sosiale medier? Et elevperspektiv v/ Eirik Backer

Reklamer

IKT-konferanse i Hordaland

april 12, 2010

I Hordaland har de nettop avholdt konferansen “dei gode døma 2010

Det er tredje året at konferansen arrangeres og årets utgåve av Dei gode døma hadde fokus på praktiske fag, koblinga skole – næringsliv og nettverkssamfunnet. Årets konferanse samlet over 440 deltagere i to dager.

På konferansens Facebook-side finner du linker til innlegg og foredrag fra konferansen.
Om konferansen, program og lenker
Streaming fra konferansen

Klasseledelse i det digitale klasserom

mars 23, 2010

Minner om konferansen “Klasseledelse i det digitale klasserom” 11.mai
Detaljert program og påmelding kommer på bloggen og på Intranett like over påske.

Klasseledelse i det digitale klasserom – konferanse 11. mai på NOVA

Spydspiss logoFra høsten 2010 vil alle elever på Vg1 i STFK ha bærbar PC. Dette åpner for pedagogiske muligheter, men også noen utfordringer. Hvordan møter vi dette? Sett av tirsdag 11. mai til konferanse på Nova kurs og konferansesenter. Nærmere informasjon om program og påmelding kommer på Intranett senere. Spydspissgruppa i STFK

Nytt Intranett for STFK

mars 23, 2010

intranett

Forslag til mål for et nytt Intranett:

Intranett skal gi medarbeiderne tilgang til program og funksjoner, samt all den informasjon de trenger på en rask og effektiv måte.

Intranett skal være en arena for samhandling og samarbeid.

Intranett skal fungere som en moderne kommunikasjonskanal, som kjennetegnes av “mange til mange”-kommunikasjon (slik som Facebook og Twitter), og ikke være preget av “en til mange”-informasjon.

Prosjektgruppen har opprettet en blogg for prosjektet og ønsker innspill, synspunkter og kommentarer. Les mer om prosjektet og gi dine kommentarer her: http://intranett.wordpress.com/

Facebook i undervisningen

mars 16, 2010

Har du lyst til å prøve Facebook sammen dine elever? Da bør du lese et blogginnlegg av
Ingunn Kjøl Wiig, publisert i dag. Hun skriver i sin blogg Tanketråder i dag om sine erfaringer. Hun benytter en funksjon i Facebook som gjør det mulig å opprette sider. På slike sider er det ikke nødvendig å være “venner” med den som lager siden for å se innholdet, og dermed kan den enkeltes profil holdes utilgjengelig. En fin mulighet for publisering av nyhetsstoff.

dk-fb

 

Jeg har prøvd den samme muligheten på Facebook for å se om det kan være et supplement til bloggen dinkarriere.no. Ønsker å publisere på flere kanaler ved å imortere blogginnhold til både Facebook og Fronter.

IKT og skoleblogger

mars 14, 2010

Her er det samlet et utvalg av blogger. Noen med IKT-fokus, andre med fokus på fag.
God fornøyelse!

http://www.netvibes.com/atlhag#Blogger_IKT

netvibes

9 av 10 lærere vil benytte digitale læremidler

mars 11, 2010

En undersøkelse som publiseres i dag viser at det er stor vilje blant lærerne til å benytte digitale læremidler. Undersøkelsen er utarbeidet av Synovate på oppdrag fra Den norske forleggerforening, Elevorganisasjonen, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Utdanningsforbundet.

Sammendrag fra undersøkelsen

Bildet under viser ikke bredden av tilgjengelige digitale læremidler, men derimot frekvensen av benyttede ord i sammendraget.

image

Over 70% av respondentene mener at digitale læremidler har en sentral plass i undervisningen på sin skole.

70% kjenner til eller har hørt om NDLA. Kjennskapet er lavere i Oslo (58%) og høyest på Vestlandet (84%)

83% kjenner til LOKUS. Kjennskapet er høyere blant kvinner (88%) enn menn (77%).

1 av 3 respondenter kjenner til Diglib. Kjennskapet er høyest i Oslo/Akershus (43%) og lavest i Midt-Norge (19%)

57% oppgir at de benytter digitale læremidler daglig eller i løpet av uken. Bare 5% sier de aldri benytter denne type læremidler.

3 av 4 respondenter henter digitale hjelpemidler fra forlagene / forlagssider. 1 av 3 henter fra Skolenettet og NDLA. Mange henter fra flere kilder.

41% benytter digitale læremidler fra forlagene daglig eller ukentlig. 6% sier de aldri benytter digitale læremidler fra forlagene.

10% benytter digitale læremidler fra NDLA daglig eller ukentlig. 40% sier de aldri benytter NDLA.

Nesten alle (86%) de spurte er interessert i å ta i bruk digitale læremidler i sin undervisning.

Manglende kvalitet på digitale læremidler og liten tilgang på slike, oppgis som hovedårsaker for ikke å benytte slike læremidler i undervisningen.

9 av 10 sier de oftest benytter digitale læremidler som et supplement til læreboken.

39% av respondentene mener at læringsutbyttet fra digitale læremidler er like godt som for trykte læremidler, men langt de fleste (70%) tror slike læremidler aldri kan erstatte eller ta over fullstendig. 38% tror elevene foretrekker trykte læremidler (på Vestlandet 52%) – mange er usikre.

26% tror at digitale læremidler vil ta helt over for trykte læremidler, 47% tror ikke på en slik utvikling. Men blant de med lederstilling tror hele 41% at digitale læremidler etter hvert vil ta helt over.
13% mener at utviklingen av digitale læremidler bør sentraliseres til NDLA.

44% vurderer kvaliteten på dagens læremidler som god og kvinner er mer tilfredse enn menn. Mange (40%) synes kvaliteten verken er god eller dårlig.

Kvaliteten på de digitale læremidlene i yrkesfag vurderes noe svakere enn for de øvrige fagene.

Nesten alle respondenter synes de har reelle valgmuligheter mellom digitale og trykte læremidler på den skolen de arbeider.

Meningene er delte om digitale læremidler er mer motiverende enn trykte, mange er usikre. Lederne og respondentene på Østlandet tror mest, mens respondentene på Vestlandet tror minst på dette. Få tror på bare å bruke digitale læremidler. 15% synes fylkeskommunen ved NDLA bør ha ansvaret for alle digitale læringsressurser, mange er uenig i dette eller vet ikke.

Lærerne ønsker frihet til å velge mellom alternative læreverk. 2 av 3 føler at friheten til å benytte digitale læremidler er stor og at datastøtten er velorganisert på den skolen de arbeider. Økonomi synes ikke å være dominerende ved valg av læremidler.

Blant de som ikke synes NDLA bør ha hovedansvaret for digitale læringsressurser, mener de fleste at dette bør ligge hos forlagene og nasjonale sentre for fag.

På de fleste videregående skolene er det faglærerne som bestemmer hva som skal kjøpes inn av digitale læremidler. 15% oppgir at det er fylkeskommunen som bestemmer, 10% at rektor bestemmer.

Oppsummeringen er hentet fra en presentasjon utarbeidet av Synovate.

Les mer om undersøkelsen og last ned hele presentasjonen/rapporten på Utdanningsforbundets nettsider